Täna on alljärgnevad faktid kahjuks kurb tõsiasi Eesti kohta:

  • Eesti on Euroopa Liidus uute HIVi juhtude arvu poolest esikohal
  • 2018. a oktoobri lõpu seisuga on Eestis diagnoositud 161 HIV-nakatunud isikut. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 9872 inimesel, sealhulgas AIDS 536 inimesel.
  • Uute infektsioonide sagedus on Eestis kaheksa korda kõrgem kui Soomes
  • Täna on Eesti keskmine HIVi nakatuja on vanuses 30+ heteroseksuaalne inimene
  • Ligi kolmandik HI-viiruse kandjatest ei tea, et nad viirust kannavad

KOOS HIV VASTU eesmärgiks on aidata neid fakte muuta.

2020 aastaks on võetud koos rahvusvahelise organisatsiooniga UNAIDS ambitsioonikas eesmärk saavutada maailmas 90-90-90 tulemus AIDSi epideemias. See tähendab:

90% HIV-infekstiooniga inimestest on diagnoositud;

90% diagnoositud HIV-infektsiooniga inimestest saavad püsivalt antiretroviirusravi;

90% neist inimestest, kes saavad viirusevastast ravi, on viirus veres märkamatu tasemeni viidud ja 90%lise tõenäosusega ei nakku teistele inimesteleedasi.

Keskne strateegia selle eesmärgi saavutamiseks on „testida ja ravida“ põhimõte. Tuleb tuvastada võimalikult varakult nakkuse saanud inimene ja anda talle ravi, et edasine HI-viiruse levik oleks välistatud.