Eesmärk

Täna on alljärgnevad faktid kahjuks kurb tõsiasi Eesti kohta: Eesti on Euroopa Liidus uute HIVi juhtude arvu poolest esikohal 2018. a oktoobri lõpu seisuga on Eestis diagnoositud 161 HIV-nakatunud isikut. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 9872 inimesel, sealhulgas AIDS 536 inimesel. Uute infektsioonide sagedus on Eestis kaheksa korda kõrgem kui Soomes Täna on…

Meist

Sihtasutus KOOS HIV VASTU on kokku kutsutud eesmärgiga olla partneriks ja abistajaks HIV- positiivsetele inimestele. Sihtasutuse nõukokku kuuluvad: Anna Maria Žakowicz – AHF Euroopa Büroo juhataja asetäitja ja programmide direktor Kadri Tammepuu – Eesti Patsientide Liidu juhataja (https://www.patsiendid.ee/) Jonas Grauberg – Eesti Seksuaaltervise Liidu juhatuse liige (https://www.estl.ee/) Sihtasutuse asutaja ja juht on Vilja Toomast –…

Tegevus

KOOS HIV VASTUon koostööplatvorm: toob kokku kõik teemakohasesse valdkonda kaasatud. KOOS HIV VASTUon teema hoidja ja algataja: viiakse läbi järgmised tegevused. * Üle-Euroopalise testimisnädala ettevalmistamine ja läbiviimine Eestis. * Iga-aastase ümarlaua korraldamine teemavaldkonda kaasatutele. * Reklaammaterjalide valmistamine ja meediakajastused ennetustegevuseks, teadlikkuse tõstmiseks ja negatiivse stigma muutmiseks. * HIV+ patsientidele mõeldud teenuste arendamine. * Kogemusnõustamise pakkumine…